Patrol ng Pilipino: Ano ang pakinabang ng ‘duck, cover, hold’ tuwing lindol?

More
ABS-CBN News
Spotlight
Spotlight
Patrol ng Pilipino: Ano ang pakinabang ng ‘duck, cover, hold’ tuwing lindol?
Patrol ng Pilipino: Ano ang pakinabang ng ‘duck, cover, hold’ tuwing lindol?
ABS-CBN News
Messenger
Clipboard

ABS-CBN News
© 2024 ABS-CBN Corporation. All Rights Reserved.
ABS-CBN News
© 2024 ABS-CBN Corporation. All Rights Reserved.