Bato wants drug rehab sans court order

Bato wants drug rehab sans court order

ABS-CBN News
Nov 12 01:05 PM | Updated Nov 12 01:24 PM