KBYN: “Ako na ang paa mo,” Lalaki isinakripisyo ang pag-aaral makapagtapos lang kapatid na hindi nakalalakad

ADVERTISEMENT

More
Lifestyle
Lifestyle
KBYN: “Ako na ang paa mo,” Lalaki isinakripisyo ang pag-aaral makapagtapos lang kapatid na hindi nakalalakad
KBYN: “Ako na ang paa mo,” Lalaki isinakripisyo ang pag-aaral makapagtapos lang kapatid na hindi nakalalakad
ABS-CBN News
Messenger
Clipboard

ADVERTISEMENT

News Logo
© 2024 ABS-CBN Corporation. All Rights Reserved.
News Logo
© 2024 ABS-CBN Corporation. All Rights Reserved.