Hindi totoong gustong paalisin nina Gordon at Pangilinan si Kris Aquino sa Tarlac rally

More
ABS-CBN News
News
News
Hindi totoong gustong paalisin nina Gordon at Pangilinan si Kris Aquino sa Tarlac rally
Hindi totoong gustong paalisin nina Gordon at Pangilinan si Kris Aquino sa Tarlac rally
Bayan Mo, Ipatrol Mo
Messenger
Clipboard

ADVERTISEMENT

Read More:
Fact Check
|
Halalan 2022
|
Kiko Pangilinan
|
Dick Gordon
|
Kris Aquino
ABS-CBN News
© 2024 ABS-CBN Corporation. All Rights Reserved.
ABS-CBN News
© 2024 ABS-CBN Corporation. All Rights Reserved.