Maynilad, Manila Water nag-abiso ng mga nakatakdang water interruption

More
ABS-CBN News
Business
Business
Maynilad, Manila Water nag-abiso ng mga nakatakdang water interruption
Maynilad, Manila Water nag-abiso ng mga nakatakdang water interruption
ABS-CBN News
Messenger
Clipboard

tvpatrol
Read More:
PatrolPH
|
Tagalog news
|
tubig
|
konsumer
|
utilities
|
water interruption
|
Maynilad
|
Manila Water
ABS-CBN News
© 2024 ABS-CBN Corporation. All Rights Reserved.
ABS-CBN News
© 2024 ABS-CBN Corporation. All Rights Reserved.