FACT CHECK: ‘Di totoong ang ‘Bongbong Rocket’ ang unang missile na pandigma sa Asya

More
ABS-CBN News
Spotlight
Spotlight
FACT CHECK: ‘Di totoong ang ‘Bongbong Rocket’ ang unang missile na pandigma sa Asya
FACT CHECK: ‘Di totoong ang ‘Bongbong Rocket’ ang unang missile na pandigma sa Asya
ABS-CBN Investigative and Research Group
Messenger
Clipboard

factcheck

ADVERTISEMENT

ABS-CBN News
© 2024 ABS-CBN Corporation. All Rights Reserved.
ABS-CBN News
© 2024 ABS-CBN Corporation. All Rights Reserved.