Fact Check: Misleading ang isang YouTube post sa 'planong lutuin' ang mga survey

More
ABS-CBN News
News
News
Fact Check: Misleading ang isang YouTube post sa 'planong lutuin' ang mga survey
Fact Check: Misleading ang isang YouTube post sa 'planong lutuin' ang mga survey
Bayan Mo, Ipatrol Mo
Messenger
Clipboard

factcheck

ADVERTISEMENT

Read More:
Fact Check
|
Halalan 2022
|
survey
|
BMPM
|
Tagalog news
ABS-CBN News
© 2024 ABS-CBN Corporation. All Rights Reserved.
ABS-CBN News
© 2024 ABS-CBN Corporation. All Rights Reserved.