Gerald Anderson, may updated tour sa kaniyang private resort sa Zambales

Gerald Anderson, may updated tour sa kaniyang private resort sa Zambales

ABS-CBN News
Jun 15 09:00 PM | Updated Jun 15 09:52 PM

BRAND NEWS