Makatitipid ka ba sa bagong sistema ng buwis?

Simula sa susunod na taon, bababa ang income tax kung maipapasa ng Kongreso ang isinusulong na reporma sa buwis ng administrasyong Duterte. Tataas ang take-home pay ng 99% ng mga Pilipino, ayon sa gobyerno. Kasabay nito ang pagtaas ng buwis ng ilang karaniwang bilihin.

Alamin sa ibaba kung paano ka maapektuhan ng panukalang tax reform.

Ano ang iyong buwanang sahod?
P
Mga nakakaltas kada buwan
SSS
P
Pag-Ibig
P
PhilHealth
P

Kasalukuyang Buwis

P
kada buwan

Panukalang Buwis

P
kada buwan

P
kada buwan
Iba pang mga buwis na ipapataw

Sugar Sweetened Beverages

P10/liter

Papatawan ng karagdagang P10 kada litro na buwis ang mga inuming may asukal gaya ng softdrinks, energy drinks, instant coffee at iba pa.

Petroleum Products

P3/liter (1st year)

P2/liter (2nd year)

P1/liter (3rd year)

Papatawan ng karagdagang P3 kada litro na buwis ang mga produktong petrolyo simula sa susunod na taon at madadagdagan pa ito ng P2 kada litro sa 2019 at P1 kada litro sa 2020.

New Vehicles

Tataasan din ang buwis sa mga bagong kotse.
SRP/
Importer's Price
Up to P 600,000
P 600,000 to
P 1,100,000
P 1,100,000 to 2,100,000
P 2,100,000 to 3,100,000
Above P 3,100,000
Effective
January 1, 2018
3%
P 18,000 + 30% of value in excess of P 600,000
P 168,000 + 50% of value in excess of
P 1,100,000
P 668,000 + 80% of value in excess of P 2,100,000
P 1,468,000 + 90% of value in excess of P 3,100,000
Effective
January 1, 2019
4%
P 24,000 + 40%
of value in excess of P 600,000
P 224,000 + 60% of value in excess of
P 1,100,000
P 824,000 + 100% of value in excess of P 2,100,000
P 1,824,000 + 120% of value in excess of P 3,100,000

Broadening the VAT Base

Papatawan ng value added tax ang mga produkto at serbisyong dating kasama sa exemption.