'Mas mataas kaysa sahod!': Presyo ng gulay idinadaing ng mga mamimili | ABS-CBN News

News
'Mas mataas kaysa sahod!': Presyo ng gulay idinadaing ng mga mamimili
ABS-CBN News
Published December 09, 2022 11:25 AM
Messenger
Clipboard

News Logo
Advertise with Us
Privacy Policy
Terms of Service
© 2024 ABS-CBN Corporation. All Rights Reserved.