Mga batang na-rescue sa ampunan sa QC, kulang ng 23

More
ABS-CBN News
News
News
Mga batang na-rescue sa ampunan sa QC, kulang ng 23
Mga batang na-rescue sa ampunan sa QC, kulang ng 23
ABS-CBN News
Messenger
Clipboard

tvpatrol
Read More:
PatrolPH
|
Tagalog news
|
DSWD
|
Gentle Hands
|
orphanage
|
Quezon City
ABS-CBN News
© 2024 ABS-CBN Corporation. All Rights Reserved.
ABS-CBN News
© 2024 ABS-CBN Corporation. All Rights Reserved.