P500 ayuda sa pinakamahihirap na pamilya ipamamahagi

More
ABS-CBN News
News
News
P500 ayuda sa pinakamahihirap na pamilya ipamamahagi
P500 ayuda sa pinakamahihirap na pamilya ipamamahagi
ABS-CBN News
Messenger
Clipboard

tvpatrol
Read More:
PatrolPH
|
Tagalog news
|
ayuda
|
DSWD
|
Targeted Cash Transfer
|
inflation
ABS-CBN News
© 2024 ABS-CBN Corporation. All Rights Reserved.
ABS-CBN News
© 2024 ABS-CBN Corporation. All Rights Reserved.