Marcos may isang biyahe na lang na nakatakda sa 2023

More
ABS-CBN News
News
News
Marcos may isang biyahe na lang na nakatakda sa 2023
Marcos may isang biyahe na lang na nakatakda sa 2023
ABS-CBN News
 | 
Updated Jan 24, 2023 11:49 AM PHT
Messenger
Clipboard

tvpatrol
ABS-CBN News
© 2024 ABS-CBN Corporation. All Rights Reserved.
ABS-CBN News
© 2024 ABS-CBN Corporation. All Rights Reserved.