Patrol ng Pilipino: Bakit nakararanas ng matinding init ng panahon?

More
ABS-CBN News
Spotlight
Spotlight
Patrol ng Pilipino: Bakit nakararanas ng matinding init ng panahon?
Patrol ng Pilipino: Bakit nakararanas ng matinding init ng panahon?
ABS-CBN News
Messenger
Clipboard

Read More:
Patrol ng Pilipino
|
Ariel Rojas
|
El Nino
|
PAGASA
|
climate change
|
rising temperature
ABS-CBN News
© 2024 ABS-CBN Corporation. All Rights Reserved.
ABS-CBN News
© 2024 ABS-CBN Corporation. All Rights Reserved.