Patrol ng Pilipino: Presyo ng suman, tumaas na rin

More
ABS-CBN News
Spotlight
Spotlight
Patrol ng Pilipino: Presyo ng suman, tumaas na rin
Patrol ng Pilipino: Presyo ng suman, tumaas na rin
ABS-CBN News
Messenger
Clipboard

Read More:
Patrol ng Pilipino
|
Michael Delizo
|
suman
|
glutinous rice
|
bigas
|
Antipolo
ABS-CBN News
© 2024 ABS-CBN Corporation. All Rights Reserved.
ABS-CBN News
© 2024 ABS-CBN Corporation. All Rights Reserved.