TFC News

Global Filipino organization, nanawagan para sa mga kuwentong OFW

Annalyn Mabini | TFC News

Posted at Aug 17 2021 03:38 PM

Inaanyayahan ang lahat ng mga Pilipinong nasa Asia Pacific, Europe, Middle East, Canada at USA, kabilang ang mga seafarer na magsumite ng kanilang mga sariling akda. Ito ay para sa proyektong “Lipad, Layag, Lapag:  Mga Kwento ng Pakikipagsapalaran, Pakikibaka, at Tagumpay” sa pangunguna ng Migrante International, isang non-government organization na global alliance ng mga samahan ng overseas Filipinos mula sa 24 iba-ibang bansa na nagsusulong sa mga karapatan at kapakanan ng mga Pilipino worldwide.  

Lipad, Layag, Lapag
"Lipad, Layag, Lapag: Mga Kwento ng Pakikipagsapalaran, Pakikibaka, at Tagumpay” na proyekto ng Migrante International para sa lahat ng Pilipino mula sa iba-ibang panig ng mundo

Layunin ng proyekto na makaipon ng mga kuwentong OFW at ilalathala ito sa taong 2022. Ayon pa sa samahan, ang tema ng koleksyon ay "Ipagdiwang ang mga Tagumpay at Pakikibaka ng Nakaraang Dalawampu't Limang Taon! Sumahin ang ating mga Karanasan at mga Aral sa Pagpukaw, Pag-organisa, at Pag-mobilisa ng mga Pilipino at ng kanilang mga Pamilya sa Ibayong-Dagat." 

“Hangad nating makaipon ng mga karanasan ng pakikipagsapalaran, pagsasakripisyo, pagkamulat, pag-oorganisa, pagkakaisa, at pakikibaka para sa karapatan ng mga migranteng Pilipino at iba pang mga migranteng manggagawa sa daigdig,” ayon pa sa anunsiyo ng Migrante International. 

Ang mga sariling akda na puwedeng isumite ay ang mga sumusunod: 

  • kwentong buhay 
  • salaysay ng karanasan 
  • testimonya 
  • reportahe 
  • interbyu 
  • sanaysay 
  • maikling kwento 
  • dagli 
  • tula  

Ang katha ay maaaring nasa Ingles o Filipino o iba pang wika na mahahanapan ng tagasalin ayon pa sa Migrante International at hindi lalampas sa 5,000 words at naka-MS Word format. Ikokosindera rin ang mga akdang nailathala na sa ibang publikasyon. 

Tatanggap din ang samahan ng mga larawan, drawing o graphics kaugnay ng tema na maaaring isumite sa JPEG format na may 150 dpi resolution. 

Maaaring i-email ang mga akda o mga drawing, larawan at graphics sa lipadlayaglapag@gmail.com hanggang sa ika-29 ng Oktubre, 2021. 

Ang “Lipad, Layag, Lapag” ay bahagi ng ika-25 anibersaryo ng Migrante International sa darating na December 2021.