Patrol ng Pilipino: Bakit ‘killer turn’ ang tawag sa daang ito sa Antique?

More
ABS-CBN News
News
News
Patrol ng Pilipino: Bakit ‘killer turn’ ang tawag sa daang ito sa Antique?
Patrol ng Pilipino: Bakit ‘killer turn’ ang tawag sa daang ito sa Antique?
ABS-CBN News
Messenger
Clipboard

Read More:
Patrol ng Pilipino
|
Jekki Pascual
|
Antique
|
bus
|
road accident
|
bus crash
|
regional news
|
bangin
ABS-CBN News
© 2024 ABS-CBN Corporation. All Rights Reserved.
ABS-CBN News
© 2024 ABS-CBN Corporation. All Rights Reserved.