ALAMIN: Pagkaing lumagpas na sa expiry date, maaari pa bang kainin?

More
ABS-CBN News
News
News
ALAMIN: Pagkaing lumagpas na sa expiry date, maaari pa bang kainin?
ALAMIN: Pagkaing lumagpas na sa expiry date, maaari pa bang kainin?
ABS-CBN News
Messenger
Clipboard

ADVERTISEMENT

Read More:
PatrolPh
|
Tagalog news
|
DZMM
|
Konsumer
|
FDA
|
expiration date
|
food
ABS-CBN News
© 2024 ABS-CBN Corporation. All Rights Reserved.
ABS-CBN News
© 2024 ABS-CBN Corporation. All Rights Reserved.