Baguio City nagpasa ng ordinansa para protektahan ang frontliners sa pang-aabuso

More
ABS-CBN News
News
News
Baguio City nagpasa ng ordinansa para protektahan ang frontliners sa pang-aabuso
Baguio City nagpasa ng ordinansa para protektahan ang frontliners sa pang-aabuso
Michelle Soriano, ABS-CBN News
Messenger
Clipboard

ADVERTISEMENT

Read More:
PatrolPh
|
Tagalog news
|
balita
|
Baguio City
|
frontliners
|
pasyente
|
ordinansa
ABS-CBN News
© 2024 ABS-CBN Corporation. All Rights Reserved.
ABS-CBN News
© 2024 ABS-CBN Corporation. All Rights Reserved.