Aplikasyon para sa mga bagong reclamation project, tigil muna: PRA

More
ABS-CBN News
News
News
Aplikasyon para sa mga bagong reclamation project, tigil muna: PRA
Aplikasyon para sa mga bagong reclamation project, tigil muna: PRA
Jeffrey Hernaez, ABS-CBN News
Messenger
Clipboard

ADVERTISEMENT

Read More:
PRA
|
DENR
|
reclamation projects
|
Manila Bay
ABS-CBN News
© 2024 ABS-CBN Corporation. All Rights Reserved.
ABS-CBN News
© 2024 ABS-CBN Corporation. All Rights Reserved.