Street dweller sa Mandaluyong nag-abot ng P3,000 sa simbahan para sa mga nangangailangan

More
ABS-CBN News
News
News
Street dweller sa Mandaluyong nag-abot ng P3,000 sa simbahan para sa mga nangangailangan
Street dweller sa Mandaluyong nag-abot ng P3,000 sa simbahan para sa mga nangangailangan
ABS-CBN News
 | 
Updated May 05, 2020 12:16 PM PHT
Messenger
Clipboard

ADVERTISEMENT

ABS-CBN News
© 2024 ABS-CBN Corporation. All Rights Reserved.
ABS-CBN News
© 2024 ABS-CBN Corporation. All Rights Reserved.