Bilang ng mga kaso ng HFMD sa Borongan City tumaas

More
ABS-CBN News
News
News
Bilang ng mga kaso ng HFMD sa Borongan City tumaas
Bilang ng mga kaso ng HFMD sa Borongan City tumaas
ABS-CBN News
Messenger
Clipboard

ADVERTISEMENT

Read More:
HFMD
|
Hand
|
Foot and Mouth Disease
|
Borongan City
|
Eastern Samar
ABS-CBN News
© 2024 ABS-CBN Corporation. All Rights Reserved.
ABS-CBN News
© 2024 ABS-CBN Corporation. All Rights Reserved.