The Clash between two giants: Valera vs. Bersamin

​Noong una ay magka-alyado ang mga Bersamin at Valera sa probinsya ng Abra. Pero nagsimula ang alitan nang kalabanin ng mga Valera ang Bersamin para sa pagka-Gobernador. Simula noon ay sunud-sunod na ang labanan ng dalawang pamilya para sa iba't-ibang posisyon sa lokal na pamahalaan.Share your views