Barbero sa Surigao, nag-alok ng libreng gupit matapos pumasa ang asawa sa LET

More
ABS-CBN News
Lifestyle
Lifestyle
Barbero sa Surigao, nag-alok ng libreng gupit matapos pumasa ang asawa sa LET
Barbero sa Surigao, nag-alok ng libreng gupit matapos pumasa ang asawa sa LET
Bayan Mo, iPatrol Mo
Messenger
Clipboard

ADVERTISEMENT

ABS-CBN News
© 2024 ABS-CBN Corporation. All Rights Reserved.
ABS-CBN News
© 2024 ABS-CBN Corporation. All Rights Reserved.