Ronnie Liang alay ang ‘Awit Kawal’ sa mga sundalong nasawi sa C-130 plane crash sa Sulu

More
ABS-CBN News
Entertainment
Entertainment
Ronnie Liang alay ang ‘Awit Kawal’ sa mga sundalong nasawi sa C-130 plane crash sa Sulu
Ronnie Liang alay ang ‘Awit Kawal’ sa mga sundalong nasawi sa C-130 plane crash sa Sulu
ABS-CBN News
Messenger
Clipboard

ADVERTISEMENT

Read More:
Ronnie Liang
|
C-130 plane crash
|
C-130 plane
|
Awit Kawal
|
Tagalog News
ABS-CBN News
© 2024 ABS-CBN Corporation. All Rights Reserved.
ABS-CBN News
© 2024 ABS-CBN Corporation. All Rights Reserved.