Paano mapapanatiling maputi ang uniporme ng mga bata?

Surf FabCon

Posted at Jun 24 2019 05:59 PM

Paano mapapanatiling maputi ang uniporme ng mga bata? 1

Halos tapos na ang summer at balik-eskuwela na naman ang mga bata.

May mga oras na sila’y uuwing amoy araw, pagod sa paglalaro kasama ang mga kaklase, o kaya nama’y may markang mahirap tanggalin sa uniporme. Ang mga pangyayaring ito—nakadadagdag man sa trabaho—ay hindi naman talaga maiiwasan sa araw-araw.

Hindi basta-basta ang pagpapanatiling maputi ng damit. Maliban sa paninilaw nito, mabilis pa itong makakuha ng mantsa mula sa iba’t-ibang bagay.

Maaaring galing ito sa baon nilang spaghetti at orange juice na ininom noong recess, o sa krayolang ginamit upang makumpleto ang kanilang proyekto sa klase.

Paano mapapanatiling maputi ang uniporme ng mga bata? 2

Naging parte na ang gawaing ito ng mga labahin. Hinihiwalay muna natin ang mga puti sa de color, pagkatapos ay ibinababad ito sa baking soda at suka, bleach, o mabisa at epektibong sabong panlaba tulad ng Surf.

Bukod sa kakayahan ng Surf na pagmukhaing bago ang uniporme ng mga bata gamit ang kaakibat na active whiteners ay puwede pa nitong gawing presko at mabango ang kanilang damit hanggang 14 na araw. Sa kamurahan at kalidad na mayroon ito ay maaari pang mas mapadali at mapahusay ang paglalaba para sa mga ilaw ng tahanan.

Manatiling updated sa Surf sa facebook.com/surfphilippines.

NOTE: BrandNews articles are promotional features from our sponsors and not news articles from our editorial staff.