Paano ka babangon sa 2023?

Nescafe

Posted at Jan 26 2023 03:58 PM

New perspective, optimism, faith, and family.

These are Filipino netizens' top reasons when they answered ABS-CBN News' Facebook callout, "Paano kayo babangon ngayong 2023?" 

Beaming with hope for the new year, netizens' answers are evident of how they are motivated to reach great heights, holding on to the promise of better opportunities.

Filipinos said they are empowered to reach personal goals and milestones this 2023, as they are armed with the 'Bangon' mindset to stand and prevail no matter the challenge.

Paano kayo babangon ngayong 2023? Here are netizens' top answers.

Makakabangon dahil sa Diyos

"Babangon para sa bagong pag-asa. Samahan lang natin ng dasal upang tayo ay gabayan sa tatahakin nating bagong pagsubok na sana malagpasan ulit ang panibagong hamon sa buhay. Dasal lang ang ating sandata – sa dilim man, o liwanag ng ating buhay." –Maria Cristina Velasco
(I will rise for new hope. Pair it with prayer, so that God will guide us that we may get through the new challenges we will face. Prayer is our only weapon, whether in darkness or in light.)

"Sa kabila ng mga pagsubok na dumating sa buhay ko, muli akong bumabangon upang ipagpatuloy ang buhay. Nagpapasalamat pa rin sa Diyos na sa bawat hamon ng aking buhay, nandiyan pa rin siya sa aming tabi at hindi niya kami pinababayaan." –Florida Culi
(Despite the challenges that come my way, I continue to rise to live life. I thank God that He never leaves my side.)
 

A man takes a photo of fireworks during the 2023 New Year's revelries in Cagayan de Oro City. Photo screenshot source: NESCAFÉ
A man takes a photo of fireworks during the 2023 New Year's revelries in Cagayan de Oro City. Photo screenshot source: NESCAFÉ

"Kahit anong hirap ang pinagdaanan mo, huwag kang susuko. Maging matapang ka na harapin ang buhay. Magtiwala ka sa Panginoon. Hindi ka Niya iiwan kahit kailan." –Rowena Yanga Apostol
(Do not give up no matter the difficulties you face. Be strong to live your life. Trust God. He will never leave your side.)

"With the power of prayer, I will be thankful to have a nice and peaceful day." –Annabel Reyes Bagona

"Dapat laging positive sa buhay. Unahin lagi ang dasal para laging blessed." –Vangie Enriquez Ursua
(You should always be positive in life. Prioritize praying, so you will always be blessed.)

"Think positive and pray to God… trust the heavenly Father at magsumikap sa taong 2023." –Melie Absin Maratas Bongga
(Trust the heavenly Father and work hard this 2023.)

Makakabangon para sa pamilya

"Magtrabaho para sa kinabukasan ng pamilya para sama-sama tayong aangat. Mabuhay ang mga Pilipino!" –Pomen Oliveros
(Work for your family's future, so we can all succeed together. Long live, Filipinos!)

"Babangon muli at patuloy na magsusumikap para sa mga anak at pamilya." –Jing Pile
(I will rise and continue to work hard for my children and family.)

Personnel from the Bureau of Fire Protection-Bulacan receive Bangon Kits to help complete their duty with the Bangon attitude. Photo courtesy: NESCAFÉ
Personnel from the Bureau of Fire Protection-Bulacan receive Bangon Kits to help complete their duty with the Bangon attitude. Photo courtesy: NESCAFÉ

"Laging bumangon para sa kinabukasan ng pamilya." –Eliza Jasmin
(Always rise for your family's future.)

"Maghanapbuhay nang tahimik para sa pamilya at huwag pakialaman ang buhay ng iba." –Rex Candava
(Work hard in silence for your family and do not mind others' business.)

Makakabangon dahil sa sipag at tiyaga

"Isa sa paraan ko sa pagbangon ngayong 2023 ay ang maipagpatuloy ang aking paghahanap-buhay sa tulong nitong mga industrial companies sa amin sa Batangas at ang makapagsimula rin ng propesyon sa linya ng telecommunications at networks dito sa Pilipinas." –Benedict Aquino Jr.
(One of my ways to succeed this 2023 is to continue working with the help of industrial companies in Batangas, and to start my profession in the industries of telecommunications and networks.)

"Dapat laging positive tayo at maging masipag at matiyaga sa lahat ng trabaho. Ang Diyos, hindi niya tayo pinababayaan." –Mercy Salas
(We should always be positive and be diligent in work. God will never leave us behind.)

"Huwag puro asa. Galaw-galaw din po. Basta't may brewed, black coffee, solved na." –Jovelyn Capapas Mayuga
(Do not just depend on others. Move. You are good as long as you have a brewed, black coffee.)

"Paggising sa umaga, bumangon at uminom ng mainit na kape ng NESCAFÉ." –Elena De Felix Dichosa
(When you wake up in the morning, drink a hot cup of NESCAFÉ coffee.)
 

Coffee brand NESCAFÉ gave away cups of coffee on New Year's Eve in different parts of the country. Photo screenshot source NESCAFÉ
Coffee brand NESCAFÉ gave away cups of coffee on New Year's Eve in different parts of the country. Photo screenshot source NESCAFÉ

Makakabangon dahil sa pagiging wais sa pera

"Mas magiging wise sa pag-spend ng pera. Look for other sources of income, such as small business. Maximize my time." –Carlo Obedoza
(I will be wiser in spending my money. I will look for other sources of income such as a small business, and I will maximize my time.)

"Sa pera, kailangang maging wais. Huwag gagastos ng mga hindi gaano kaimportante. Magtabi para sa pangangailangan." –Jhay-Ar Cerbito Espina
(Spend wisely. Do not spend money on unimportant things. Save for your needs.)

Bangon

A 'Bangon' coffee stall installed in Cagayan de Oro gave away cups of coffee to residents for the 1-Million 1 Coffee Cups campaign. Photo credit: NESCAFÉ
A 'Bangon' coffee stall installed in Cagayan de Oro gave away cups of coffee to residents for the 1-Million 1 Coffee Cups campaign. Photo credit: NESCAFÉ

In a bid to help support the perseverance of every Filipino this 2023, coffee brand NESCAFÉ led this as early as the start of the year wherein millions of cups of coffee were given to workers and dreamers nationwide starting in key cities in Metro Manila, Bacolod, and Cagayan de Oro, and this will extend throughout the country within the year.

Nurses, doctors, policemen, and firemen were among the recipients of Bangon Kits, as a way to help them power through in helping their communities in need of their service. 

This 2023, you too can rise and make big waves by taking small steps everyday.

Wake up with a positive and strong-willed attitude. Sip a good cup of NESCAFÉ coffee before you take action.

Bagong taon, bagong simula. BANGON kasama ang NESCAFÉ. 

NOTE: BrandNews articles are promotional features from our sponsors and not news articles from our editorial staff.