Too many nurses, not many jobs available Part 2 - Pat A. Sto Tomas

ALAM BA NINYO | PAT A. STO. TOMAS

Posted at Mar 01 2010 01:15 PM | Updated as of Mar 01 2010 09:17 PM

Nabanggit natin noong nakaraang linggo ang nararanasang hirap ng marami nating mga bagong nurses sa pagkuha ng trabaho bilang mga licensed nurses. Ito ay dahil sa dalawang mahalagang bagay. Una, sobra ang dami ng mga pumapasok na mga bagong nurses katulad halimbawa ng mahigit sa 70,000 examinees na pumasa sa Nursing Board Examination last year. Ito ay sa kabila naman ng hindi pagdami ng mga hospitals at mga health service facilities na pwedeng mag-empleyo sa mga ito. Kaya kung sakaling magkakaroon man ng mga bakanteng nurse positions ang mga ito ay napakaunti kung ihahambing sa mga pumapasok na mga bagong nurses. Ikalawa, medyo naging mahigpit ang mga requirements ng mga foreign hospitals na nag-eempleyo ng ating mga nurses. Kadalasan hinihingi nilang may two years hospital nurse experience ang ating mga job applicants. Ng dahil dito halos imposible ngayon para sa mga bagong nurses. Ang umalis para magtrabaho sa ibang bansa. Ang mga overseas job openings ay halos nagfi-fit lamang doon sa mga kasalukuyang nagtatrabaho na sa ating mga hospitals at hindi naman lahat sa mga ito ay nagnanais na umalis pa upang magtrabaho overseas lalo na kung sila ay may mga pamilya na at mga maliliit na anak.

Hindi ko gaanong nasubaybayan ang detalye ng recruitment for overseas jobs ng ating mga nurses subalit ang alam ko noong mga nakaraang panahon ay hindi gaanong mahigpit ang mga foreign employers. Sapat ng graduate sa nursing course ang aplikante at nakapasa sa Board Examination upang matanggap sa mga foreign hospitals. Kaya tuloy naitanong ko sa aking sarili kung bakit medyo humigpit ang mga requirements ngayon. Siguro dahil sa marami na rin ang mga nurse applicants mula sa ibang mga bansa kaya naging discriminating na rin ang mga foreign employers. Subalit hindi kaya posible din na sa perception ng mga foreign hospital operators ay bumaba ang kalidad ng mga Filipino nurses over time? Kaya kailangan nila ang two year hospital experience para maging  qualified?

Dahil sa katanungang ito, akin tuloy naisip na tingnan ang over-all picture ng nursing education sa ating bansa. Dalawang bagay ang kaagad ay aking nakita. Una, padami ng padami ang mga nursing schools sa Pilipinas at padami ng padami din ang mga nagtatapos ng nursing course over time. Ang ikalawang mahalagang obserbasyon na aking nakita ay ang pagbaba ng persentahe ng mga Nursing Board examinees na pumapasa sa nasabing examination. Hindi kumpleto itong datos na aking nakalap subalit ito ay makapagbibigay sa atin ng larawan ng kasalukuyang antas ng nursing education sa ating bansa.

Number of Examinees Who Passed the
Nursing Board Examination for the past Five years.

June     2005    -    12,843 passed
Dec    2005    -    13,108 passed out of  24,287 examinees – 53.97 % passing rate

June     2006    -    17,821 passed
Dec    2006    -    19,712 passed out of  40,147 examinees – 53.97 % passing rate

June     2007    -    31,275 passed out of  64,909 examinees – 48.18 % passing rate
Dec    2007    -    28,924 passed

June     2008    -    27,765 passed out of  64,459 examinees – 43.07 % passing rate
Dec    2008    -    39,455 passed out of  88,649 examinees – 44.50 % passing rate

June     2009    -    32,187 passed out of  77,091 examinees – 42.12 % passing rate
Dec    2009    -    37,527 passed out of  94,462 examinees – 39.72 % passing rate

Maliwanag sa itaas na padami ng padami ang nagtatapos ng nursing course subalit pababa naman ang persentahe ng mga pumapasa sa Nursing Board Examination. Ano ang ibig sabihin nito? Hindi ba ito reflection ng pagbaba ng kalidad ng nursing education sa ating bansa? At hindi kaya ito ang resulta ng pagdami ng mga nursing schools sa bansa na wala namang sapat na mga training facilities o tie-up sa maayos na hospital kung saan ang kanilang mga estudyante ay pwedeng mag-taining. At di kaya ito ay dahil din sa ang mga faculty members nitong mga nursing schools ay kulang din sa supisyenteng karanasan bilang practicing nurses kaya ang kanilang naituturo ay kadalasan limitado sa theory lamang at base sa kanilang sariling classroom experience noong sila ay mga estudyante pa ?

Siguro ang mga katanungang ito at iba pang mga obserbasyon ay dapat tingnan ng Commission on Higher Education o CHED na siyang nagbibigay ng lisensya sa mga nursing schools upang mag-operate. Dapat din sigurong suriin ng maigi ng CHED ang performance ng mga graduates nitong mga nursing schools sa Nursing Board Examination. Nasabi nga sa akin na ito ay ginagawa na ng CHED at sila ay nagbigay na ng babala sa ilang mga eskwelahan. Sana mapadali ang action ng CHED sa bagay na ito upang ating maibalik ang mataas na kalidad ng nursing education sa Pilipinas. Ng sa gayon atin muling maibalik ang mataas na impression ng mga dayuhan sa ating mga  nurses at nursing graduates.

Kawawa naman ang mga magulang na nagpapakahirap mapag-aral lamang ng nursing course ang anak subalit ang eskwelahan palang napasukan ay mababa ang kalidad ng pagtuturo at hindi maganda ang performance ng mga graduates sa Nursing Board Examination. Sa isang mahirap na magulang ito ay para bagang pagpopornada ng isang magandang panaginip para sa kinabukasan ng kanyang minamahal na anak. Kaya maliban sa CHED,  tinatawagan ko rin ng pansin ang mga may-ari nitong mga naglipanang mga nursing schools. Atin namang ayusin ang ating serbisyo at bigyan ng sulit na balik ang tuition fees at iba pang binabayad ng mga magulang mapatapos lamang ang anak ng nursing course. Ito man lamang ang maayos na contribution na ating maibibigay tungo sa kaunlaran ng ating bansang Pilipinas.

Maraming salamat sa inyong patuloy na pagsubaybay.