Rated K: Cita Astals' bipolar disorder

Posted at Apr 30 2012 02:22 PM | Updated as of Apr 30 2012 11:51 PM

Hindi na nakayanan ng pag-iisip ni Cita Astals ang mga problema sa kanyang buhay.

Ito raw ang malaking dahilan kaya siya’y nawawala na sa kanyang sarili hanggang sa umabot na sa punto na sinugod na siya sa ospital ng kanyang mga kapatid at malalapit na kaibigan para magamot na siya sa kanyang diperensiya sa pag-iisip.

Sa simula’y nahihirapan si Cita na tanggapin ang mga nangyayari sa kanyang sarili subalit nakinig na rin siya sa kanyang doktor na ito pala ay dulot ng kundisyon na tinatawag na bipolar disorder, o sakit sa pag-iisip kung saan ang isang indibidwal ay sinusumpong ng matinding depresyon at pabago-bago ng pakiramdam o mood swing.

Rated K, April 29, 2012