May suweldo na ba?
Nakaltasan ka na naman ng tax. Alam mo ba kung saan napupunta ang buwis mo at ilang oras ang katumbas nito sa iyong trabaho? Alamin na!

Ano ang iyong buwanang sahod?

PhP

*Isulat ang iyong buwanang sahod na nabawasan na ng SSS, PAG-IBIG, PHILHEALTH at iba pang kaltas MALIBAN sa buwis.

UMIIRAL NA SISTEMA NG PAGBUBUWIS

PhP
Buwanang buwis
PhP
Taunang buwis
Katumbas na araw ng trabaho sa isang taon (8 oras na trabaho sa isang araw)
Katumbas na oras kada araw
Saan napupunta ang taunang sahod mo?
Pindutin ang bawat bahagi ng chart
chart

Latest News on Tax

P500 buwanang ayuda sa kumikita ng minimum wage, inaaral na
P500 buwanang ayuda sa kumikita ng minimum wage, inaaral na

Ayon sa isang labor group, iniutos ni Pangulong Rodrigo Duterte na repasuhin ang pagbibigay ng P500 buwanang subsidyo para sa mga empleyadong sapul ng pagtaas ng presyo ng mga bilihin at serbisyo bunsod ng reporma sa buwis.  

Employee reactions to withholding tax exemption 'lukewarm'
Employee reactions to withholding tax exemption 'lukewarm'

Workers who are now exempted from withholding tax are grateful for their higher take-home pay, but they are also worried over how much more they'll have to spend as the tax reform law and world oil prices, push up the cost of consumer goods. 

DOF submits 2nd tax reform package to Congress
DOF submits 2nd tax reform package to Congress

An economic policy advocacy group says another tax reform package seeking to cut corporate income taxes is not automatically pro-rich. 

Empleyadong wala nang income tax, uutang dahil sa taas-presyo ng bilihin
Empleyadong wala nang income tax, uutang dahil sa taas-presyo ng bilihin

Ayon sa isang empleyadong di na bubuwisan sa sahod simula 2018, tila kulang ang magiging dagdag sa kaniyang take-home pay para matustusan naman ang pagtaas ng presyo ng bilihin dahil pa rin sa reporma sa buwis.

'Kaltas sa sahod ng Enero base sa lumang tax table, dapat ibalik'
'Kaltas sa sahod ng Enero base sa lumang tax table, dapat ibalik'

(UPDATED) Pinaalalahanan ng Bureau of Internal Revenue (BIR) ang mga employer na dapat ipatupad na ang mas mababang income tax sa Enero at sakaling hindi ito naibigay, kailangang isauli sa empleyado ang sobrang withholding tax na makokolekta.

Read more Articles
Ganito ang work schedule mo para sa gobyerno at para sa sarili sa 8 oras na pagkayod.
8am - Start of the Workday
General Public Services
Sa sektor na ito ang mga susing administratibong serbisyo ng gobyerno tulad ng paggawa ng mga batas, pamamahala, fiscal management, foreign affairs, at iba pang kaugnay na mga serbisyo. Kabilang din sa sektor na ito ang alokasyon para sa debt servicing, maging ang Internal Revenue Allotments (IRA) para sa Local Government Units (LGUs).
Education
Tinitiyak ng sektor na ito ang malawak na access sa primarya, sekundarya, at pangkolehiyong edukasyon.
Economic Affairs
Isinusulong ng sektor na ito ang pag-unlad ng ekonomiya, pagpapatatag ng mga industriya, at paglikha ng mga trabaho.
Social Protection
Tinitiyak ng sektor na ito ang pagkakaloob ng social safety nets tulad ng conditional cash transfers at social pensions.
Public Order and Safety
Itinataguyod ng sektor na ito ang seguridad ng mamamayan sa pamamagitan ng law enforcement at pagpapairal ng rule of law.
Health
Sinisiguro ng sektor na ito na makakakuha ang mamamayan ng dekalidad na serbisyong pangkalusugan, tulad ng health insurance at access sa ospital at iba pang dekalidad na pasilidad pangkalusugan.
Defense
Kabilang sa sektor na ito ang mga guguling magbibigay-proteksiyon sa bansa mula sa mga banta sa seguridad.
Housing and Community Amenities
Tinitiyak ng sektor na ito na may pabahay para sa mamamayan, at ang bawat housing community ay may access sa mga batayang pangangailangan tulad ng tubig na maiinom.
Environmental Protection
Isinusulong ng sektor na ito ang pagbawas sa polusyon at pagbibigay-proteksyon sa biodiversity.
Recreation, Culture, and Religion
Isinusulong ng sektor na ito ang pagpapatibay sa pambansang pagkakakilanlan sa pamamagitan ng pagpapayabong ng kayamanang kultural at paglulunsad ng aktibidad sa palakasan.
Para sa Iyong Sarili
Mula sa puntong ito, ang itinatrabaho mo ay napupunta na sa iyo at sa iyong pamilya.
5PM - End of the Workday