SLIDESHOW: Corona takes a tough stance

Photos by Rem Zamora, Story By Ira Pedrasa for abs-cbnNEWS.com

Posted at Dec 14 2011 04:31 PM | Updated as of May 21 2012 09:31 PM

Says campaign against him is 'baluktot na daang matuwid' 

MANILA, Philippines (2nd UPDATE) - Impeached Chief Justice Renato Corona faced the public today and lambasted  President Benigno Aquino whom he alleged is turning out to be a dictator.
 
In a speech at the Supreme Court, Corona said the administration is spreading lies against him and the judiciary to take control of what is supposed to be an independent branch of government. 
 
He said Aquino has a personal rift against him and wants to install a puppet chief justice.
 
“Hindi kami magbibitiw sa aming katungkulan,” he told his supporters at the Supreme Court grounds in Padre Faura, Manila. 
 
“At kung sakaling magtagumpay ang impeachment na ito laban sa akin, ano sa palagay ninyo ang mangyayari?  Simple lang po mga mahal kong mga kababayan --- kay Ginoong Aquino na ang Gabinete, kontrolado na niya ang Kongreso, at hawak na niya ang Korte Suprema,” he said.
 
He said: “At ngayon, sasabihin ko po sa kanilang lahat: ako’y tumututol sa walang-tigil na pang-aalipusta, pangduduro at pananakot. Ako’y tumututol sa dahan-dahang binubuong diktadura ni Pangulong Benigno Simeon Aquino III.”
 
He called Aquino’s campaign a “baluktot na daang matuwid.” (crooked righteous path)
 
With his black-clad supporters chanting “CJ! CJ! CJ!” Corona expressed his indignation against the administration that, he said, seeks to imply “malice” and “fallacies” against the whole of the Supreme Court.
 
Earlier in the day, courts across the country declared a holiday in support of Corona, who was impeached in just 8 hours last Monday.
 
Patient, but not anymore
 
Corona's wife and some employees of the Supreme Court were behind him during his speech.
 
He said he had long been patient with the swipes against him by the administration. 
 
“Binubuhay ito para painitin ang damdamin ng ating mga kababayan at mawalaan tayo ng tiwala sa Korte Suprema at hudikatura. Di po ba’t may kasabihan na ‘ang isang kasinungalingan, kapag inulit ng inulit, pagtagal, ay siyang tinatanggap bilang katotohanan?’ Paano po naman naging kasalanan ang pagtanggap ng isang dakilang karangalan tulad nito? Ito ay isa lamang pong paninira ng aking katapatan sa katungkulan, kasama na po ang puri at dangal ng Kataas taasang Hukuman,” he said. 
 
His only fault, he said, is that he accepted the responsibility of becoming chief justice and protector of the judiciary.
 
“Nguni’t ang kasukdulan ng pambabastos, sa aking pananaw, ay ang pagdawit ng aking may-bahay sa reklamong ito. Baka akala nila na sa ganitong paraan ako po’y madaling susuko. Mapalad po ako na mayroon akong isang mabait at matatag na kasama sa buhay, na siya ring pinagkukunan ko ng lakas at inspirasyon. Mahal na mahal kita, Tina,” he said. 
 
He then stopped while his wife, who was beside him, showed her support. 
 
‘I am just one vote’
 
He also chastised the administration for implying that he is merely serving his former boss, former President Gloria Macapagal Arroyo.
 
“Wala kami kinakatigan sa hukumang ito. Ang aming pasya ay pasya ng buong Korte Suprema…Ang desisyon ng punong mahistrado ay hindi desisyon ng buong Korte Suprema,” he said.
 
He said Aquino and his allies are hastening the impeachment process even if they will have to go against the Constitution. 
 
“Isampa ang tamang kaso sa loob ng wastong oras, na may tamang ebidensya, para walang magawa ang korte kung di hatulan at ipakulong ang nagkasala sa lipunan. Panagutin natin ang dapat managot, pero idaan natin sa wasto at tamang proseso sa ilalim ng Saligang Batas. Ano po ba ang napakahirap intindihin sa bagay na ito?” he said. 
 
He said the judiciary will not allow itself to be dictated by the whims of only one man.
 
“Ibang-iba po ang palakad sa gabinete, sapagkat doon, lahat ng miyembro ay mga alalay, alagad at utusan ng pangulo.  Sa loob ng gabinete, ang utos ng hari, hindi nababali.  Dito po sa Korte Suprema, ang pananaw ng punong mahistrado ay isa lamang. Gaya nga ng sinabi ko, kami ay patas at pare-pareho lamang na nagbibigay halaga at respeto sa opinyon ng bawat isa.  Wala po kaming tungkulin at balak na maging sunod-sunuran sa isa’t-isa,” he added.
 
‘I have not sinned vs the people' 
 
Later in his speech, he told Aquino: “Wala po akong kasalanan sa inyo Ginoong Aquino…Wala akong kasalanan sa taong-bayan.”
 
He said he is the primus inter pares (first among equals) in the judiciary. “Pag di niyo naiintindihan. Ang ibig sabihin po nito, kung kailangan ipaglaban ang Korte Suprema, ako ang uuna.”
 
He said he will not give up his post. 
 
“Huwag na po nating isubo ang Korte Suprema sa ano pang pagsubok o batikos ng mga mapagsamantala. Yaman din lang na ang ipinaglalaban dito ay ang Korte Suprema at ang demokrasya, karangalan at katungkulan ko po na labanan itong impeachment para sa ating lahat. Haharapin ko nang buong tapang at talino ang mga walang basehang paratang na ito, punto por punto, sa Senado.”
 
He said he is not afraid to fight head on the issues raised against him, noting he could sleep at night with no guilt feelings that would keep him awake.
 
He asked the public to support the high court’s fight against dictatorship.
 
“Mga minamahal kong kababayan, sa aking pagharap sa isang mapanganib na katunggali, ang aking tanging sandigan ay ang inyong pakiki-akibat, at ang paninindigan para sa Lumikha at sa ating bayan. Buong pagkukumbaba kong hinihiling ang inyong pang-unawa, subalit higit sa lahat, hinihiling kong samahan ninyo ako sa aking laban at misyon,” he said.
 
He said there are a lot of issues to think about, but Aquino has other things on his mind.
 
"Tuwing kami’y nagkikita, lubos kong pinararamdam na kami’y dapat mag-ugnayan, magsama at magtulungan para sa bayan.  Marami po tayong problema. Nandiyan po ang mabagal na takbo ng ekonomiya, kawalan ng trabaho, kahirapan at kagutuman. Mukhang hindi po niya naintindihan."