Kalinga ng Ina

by Ces Oreña Drilon, ABS-CBN News

Posted at May 08 2012 12:20 AM | Updated as of May 08 2012 06:08 PM

Paano kumakalinga ang ina sa anak? Bilangin natin ang mga paraan.

Ang kalinga ng ina ay sa simula pa lang sa pagdadala ng sanggol sa sinapupunan.

Ang kalinga ng ina ay sa pagtiis ng sakit sa panganganak.

Ang kalinga ng ina ay sa pagpapasuso ng sanggol kahit mahapdi at dumudugo na ang utong.

Ang kalinga ng ina ay sa pagpupuyat para mapatahan ang iyak ng sanggol.

Ang kalinga ng ina ay sa pagkakayod araw-araw: linis, laba, luto; kulang ang 24 oras ng isang araw para madama ang kalinga ng ina.

Ang kalinga ng ina ay sa paggising bago pa man sumikat ang araw para ihanda ang baon sa iskul.

Ang kalinga ng ina ay sa pagkait ng isang hiwa ng isda o karne para sa sarili alang-alang sa anak.

Ang kalinga ng ina ay sa pagtiis sa trapik sa umaga 'wag lang ma-late ang anak sa iskul.

Ang kalinga ng ina ay sa pagpasok sa trabaho para sa kinabukasan ng anak.

Ang kalinga ng ina ay sa pag-asikaso ng pangangailangan ng anak sa gitna ng trabaho sa opisina.

Ang kalinga ng ina ay kapag lunch break, tatakbo sa grocery o sa bookstore para sa homework ng anak.

Ang kalinga ng ina ay sa haplos ng pagmamahal kapag nagkakalagnat ang anak.

Ang kalinga ng ina ay sa tamis ng ngiti sa pagsalubong sa anak mula sa iskul.

Ang kalinga ng ina ay sa sarap ng kanyang lutuin.

Ang kalinga ng ina ay sa pagsubaybay sa pag-aaral ng anak, sa pagtulong sa homework sa iskul.

Ang kalinga ng ina ay sa pagbasa ng kuwento bago matulog kahit nilalabanan ang tindi ng antok.

Ang kallinga ng ina ay sa halik sa pisngi bago humimbing sa gabi.

Ang kalinga ng ina ay sa pagpasensya at pagtimpi sa minsang pagdadabog ng anak.

Ang kalinga ng ina ay sa payong ibinibigay sa anak.

Ang kalinga ng ina ay sa tindi ng sermon sa anak dahil ito ay para rin sa kapakanan nito.

Ang kalinga ng ina ay sa pagtipid sa gastusing pansarili maibili lang ang anak ng bagong gamit.

Ang kalinga ng ina ay sa tila walang kapagurang pag-aasikaso sa mga gawaing bahay kahit buong araw nang kumakayod sa opisina.

Ang kalinga ng ina ay ang paggabay sa anak para maabot ang kanyang pangarap.

Ang kalinga ng ina ay sa pag-una sa kapakanan ng pamilya bago ang sarili.

Ang kalinga ng ina ay sa pagsuong sa panganib sa ibayong dagat mapag-aral lang ang mga anak.

Ang kalinga ng ina ay sa pait ng pag-alaga sa anak ng iba para lamang mabigyan ng magandang kinabukasan ang sariling anak.

Ang kalinga ng ina ay sa pagtiis sa lumbay at pagkawalay sa pamilya alang-alang sa anak.

Ang kalinga ng ina ay sa pag-text o pagtawag sa anak, na ang boses ay puno ng pagmamahal.

Ang kalinga ng ina ay sa lambot ng haplos ng kamay nito sa kabila ng lakas sa paggawa.

Ang kalinga ng ina ay walang katulad sa mundo.

Disclaimer: The views in this blog are those of the blogger and do not necessarily reflect the views of ABS-CBN Corp.