Politika sa panahon ng kalamidad: Lindol sa Bohol

ABS-CBN News

Mahalaga ang papel ng local na pamahalaan sa pagbangon mula sa kalamidad. Bagamat kailangan ang matatag na pinuno, malaking bentahe rin para sa isang lider ang kakayahan niyang lumaro sa pulitika.

KNOW THE WHOLE STORY