Ipanalo ang Pamilyang Pilipino: West Philippine Sea

ABS-CBN News

Naiipit sa gitna ng sigalot sa West Philippine Sea ang maliliit na mangingisdang pilit pa ring pumapalaot, sa kabila ng nakaambang peligro, maitawid lang ang kanilang pamilya.