Sasakyan, mahigit 10 oras humarang sa gitna ng kalsada

Sasakyan, mahigit 10 oras humarang sa gitna ng kalsada

ABS-CBN News
Sep 15 01:14 AM | Updated Sep 15 02:21 AM