Babae, naging aswang umano

ABS-CBN News
Oct 25 02:40 PM | Updated Oct 25 04:40 PM

Tikbalang, bantay umano ng isang pamilya

ABS-CBN News
Oct 24 03:06 PM

Spain's 'Napflix' aims to bore viewers to sleep

Agence France-Presse
Oct 22 01:44 PM